Ứng dụng của sinh trắc học vân tay

(Dermatoglyphics — Sinh trắc học vân tay) là một ngành khoa học có tuổi đời hơn 200 năm dựa trên nền tảng khoa học về Gen, Phôi học, nhân chủng học , Giải phẫu học, sinh lý học thần kinh….Bên cạnh đó là hơn 7000 công trình khoa học nghiên cứu liên quan đến sinh trắc học vân tay, đặc biệt trên tiền đề của 5 công trình nghiên cứu đã đạt giải Noel, sinh trắc học vân tay đã mang đến những thành quả to lớn trên thế giới như tại Mỹ vào những năm 1950 các nhà khoa học đã thành công áp dụng sinh trắc vân tay để phát hiện hội chứng Down, hay FBI dùng công nghệ sinh trắc học vân tay vào phân tích, điều tra tâm lý tội phạm. Cùng với những thành công vang dội mà sinh trắc vân tay mang lại, năm 1970 Liên Xô cũng nhảy vào cuộc và dùng sinh trăc vân tay tìm kiếm tài năng để tranh tài tại thế vận hội Olympic và đem về những thành tích cao vang dội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *