CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA SINH TRẮC HỌC VÂN TAY

Sinh trắc học vân tay là lĩnh vực khoa học, nghiên cứu mối liên hệ giữa vân tay và não bộ của con người. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra vân tay được hình thành cùng với quá trình hoàn thiện cấu trúc não bộ từ tuần thứ 13 đến tuần thứ 19 của thai kỳ (khoảng tháng thứ 3,4). Vì vậy giữa vân tay và não bộ có mối liên hệ mật thiết với nhau. Vân tay được coi là “Bản đồ của não”. Khi quét vân tay gửi đi phân tích sẽ cho ra kết quả là một cuốn báo cáo hoàn chỉnh khoảng 55 trang cho một cá nhân. Đánh giá chính xác:

  • Tính cách.
  • Sự phát triển não bộ: thiên về não trái (máy móc, kỹ thuật, logic, toán..), thiên về não phải (tình cảm, nghệ thuật, cảm xúc…).
  • Điểm mạnh điểm yếu của cá nhân.
  • Năng lực học tập bẩm sinh: học được nhiều hay ít (TFRC); tiếp thu nhanh hay chậm (ATD), học bằng kênh nào (VAK).
  • Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu.
  • Định hướng nghề nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *